Tilknytningsmønstrenes betydning for vores relationer


Et tilknytningsmønster er en væsentlig faktor i vores udvikling, der er med til at danne grundlag for måder at forstå sig selv og omverden, at have forventninger til relationer, og agere i relationer med andre mennesker. Det fungerer som fundament for nye betydningsfulde relationer – fx til en partner, egne børn, arbejdskolleger, chefer, venner, osv.
Mennesker kan udvikle en tryg tilknytning og forskellige former for utryg tilknytning: undvigende, ambivalent eller desorganiseret tilknytning.
Utryg tilknytning kan komme til udtryk i relationer med andre mennesker på forskellige måder. Eksempelvis kan man opleve længerevarende vanskeligheder med at knytte sig til andre mennesker, man kan være præget af jalousi, man kan have svært ved at fornemme forskellen på egne og andres grænser, og have vanskeligt med at sætte grænser. Man kan blive præget af angsten for at miste, selvom man ikke har mistet før. Man kan opleve, at man ofte er ”på vagt” i relationer med andre mennesker. Man kan have svært med at tage imod ros og anerkendelse, og tro på det, selvom man ofte oplever at blive rost og anerkendt.
Tilknytningsmønstrene kan ændres i terapien i retning af en mere tryg tilknytning. Du kan få en ny forståelse af dine tanker og adfærd der er forbundet med dine gamle tilknytningsmønstre. Du kan få øje på andre handlemuligheder, som kan f.eks. føre dig hen imod at træffe nye og anderledes beslutninger i dit liv, og på den måde komme væk fra de gamle mønstre, der har været med til at fastholde dig i positioner som du ønskede at komme væk fra. Denne ændring kræver et længerevarende terapiforløb.

 

(Tryk her for at gå tilbage til Mine Erfaringer og Arbejdsområder)